שירי סימני התנ"ך - דוד חדד

שיר - חומש בראשית

שיר - חומש שמות

שיר - חומש במדבר

שיר - חומש ויקרא

שיר - חומש דברים