חיוך לערכים בגפ"ן

חינוך חברתי? הכלה והשתלבות? זה”ב? שפה? תחום תורני?

בכרמי “חיוך לערכים” תבצרו ממגוון של תוכניות גפ”ן שיתנו מענה לתתי הסלים השונים. מוזמנים להתרשם.

חברותות מדי חודש בחודשו

מדי חודש בחודשו

מספר תוכנית: 11385

למידה בחונכות בין תלמידי חטיבה הצעירה לבוגרת סביב ערכי מפתח הל”ב, מעגל השנה ודמות המופת בשילוב מדבקות והפעלות חווייתיות.

סל

תת-סל

ערכים בחיוך

מספר תוכנית: 12709

ניהול זמן מיטבי בעזרת יומן לתלמיד בעל תוכן עשיר ומגוון המותאם לרוח בית הספר ובמיתוג בית ספרי ייחודי ומגוון.

סל

תת-סל

מדביקים חיוכים

מספר תוכנית: 11533

מבחר אלבומי מדבקות בהתאמה בית ספרית לעידוד הלמידה ועיצוב התנהגות בשלל נושאים.

סל

תת-סל

דמות מספר

מספר תוכנית: 12678

מפגש עם הסופרת מירב מגני על תהליך הכתיבה והיצירה של הדמויות השונות בין גדולי ישראל בחיבור למעגל שנה וערכים מובילים.

סל

תת-סל

סולמות וחברים

מספר תוכנית: 11165

מדריכים מוסמכים יובילו את הכיתות הנבחרות בתוכנית להעצמת אינטרקציות חברתיות,  יצירת קשרי חברות מיטביים ורווחה רגשית.

סל

תת-סל

שירת הלב - מסע אל התפילה

מספר תוכנית: 17204

העצמת התפילה כערך אמוני והפיכתה לחלק ממהותו של כל תלמיד באמצעות מניפה של כלים, הדרכה וחומרי לימוד.

סל

תת-סל

ערכי זהב

ערכי זה"ב

מספר תוכנית: 17950

למידת כללי זה”ב וחשיבותם מתוך הקשר לערכי המוסר היהודיים בהתאמה לכיתות ב’ ו-ה’.

סל

תת-סל

לקבלת פרטים נוספים

חיוך לערכים” – אדיר רענן

02-5449888 | 052-5858660

adirr4@gmail.com

חיוך לערכים