במערכת גפ”ן-

מס’ תכנית: 11533

תורת חיים בחיוך לערכים

אנו מזמינים אתכם להעמיק בלימוד תורני וערכי באמצעות מגוון  אלבומי קלפים בנושאים:
תפילה | שבת | מושגים ביהדות | ערכים
אוצר מילים באנגלית | סימני התנ”ך.
מזמינים אתכם לחייך אל התלמידים
ולהעצים את הלמידה
בשילוב תוכן משמעותי וחווייתי.

אלבומי הקלפים כוללים ידע נרחב לצד ראיה פדגוגית מובנית, תוכן לימודי עיוני אך גם מאוד חווייתי, כלים להעשרת התלמידים כפרט לצד בניית אקלים מיטבי, אחריות ומעורבות חברתית.

באמצעות השימוש באלבומי הקלפים תוכלו להעניק עומק לימודי ובסיס ערכי תורני ברוח החמ”ד ולאפשר לתלמידים לחיות תורת חיים.

ערכים בחיוך // טהרת הלשון, חסד, אחריות וכל ערכי מפתח הל"ב ו-מתוך אמונה

מבוארים באלבום אחד באמצעות היגדים, משלים, אמרות. בסוף האלבום ישנו מקום יעודי לשילוב 21 קלפי בית ספר.

סימני התנ"ך // אלבום קלפים לכל אחד מחמישה חומשי תורה

נותן לתלמיד סיכום לכל פרק וערכים הנלמדים מכל פרשה בליווי איורים. לכל פרק ישנו סימן המסכם לתלמיד את נושאי הפרק וניתן לשינון באמצעות לחן מוכר. האלבומים נבנו על בסיס הספר "סימני התנ"ך" של הרב דוד חדד. הערכים נכתבו ע"י הרב רחמים פיניש.

עונג שבת

בחלקו הראשון של האלבום ישנם מעל ל- 30 מושגים בסיסיים בנושא שבתות וחגים. חלקו השני נוגע בט"ל אבות מלאכה: הגדרה, דוגמא לתולדה, הקשר למלאכת המשכן ודוגמא מוחשית לימינו.

במעגל החיים // מעל 150 מושגים בסיסיים ביהדות

שנלקחו מתוך חומר הלימוד לכיתות הגבוהות חולקו בהתאם למעגל השנה. למידת מושגים נתפסת כחומר עיוני כבד המלווה לרוב בחוברת עבודה בשחור לבן. היכרות עם מושגי היסוד בדרך חווייתית ובעיצוב דרך אלבום הקלפים יחבב את הלמידה וירחיב את דעת הלומד.

המסע אל התפילה // אלבום בנושא תפילה

מהווה נדבך נוסף מתוך מניפת החומרים עליהם אנו עמלים בשנים האחרונות (סידור, חוברות לימוד ומשחקים.) כחלק מהעיסוק באלבום ובקלפים התלמידים יחשפו לנושאים מהותיים, כגון: מהי תפילה, מקורות התפילה וחשיבותה לצד ביאור כלל קטעי התפילה העיקריים החל מברכות השחר וכלה ב"עלינו לשבח". שימוש בית ספרי באלבום מבטא בפני התלמיד אמירה מהותית על חשיבות התפילה ומקנה לצוות כלי לימודי וחווייתי להנחלת התפילה וערכיה בלב התלמידים.

Catch the Words // אלבום catch the words

הינו אלבום קלפים עשיר שכולו מאוייר הכולל אוצר מילים נרחב )מעל 300 מילים( שמחולק לנושאים מתוך מאגר המילים ב-" band-1 ". כל פרק כולל חלק מסיפור מסגרת קצר וקלפים להדבקה הניתנים לחלוקה במסגרת הכתבה או במגוון שיטות לימוד אחרות.