logo cheyochאודות חיוך לערכים

מוצרי “חיוך לערכים” נולדו מתוך חזון להוסיף חיבור ומשמעות ללמידה השוטפת במערכת החינוך. המוצרים שואפים להוסיף כלים לצוות החינוכי בתחומי ההעשרה תוך יצירת עניין ולמידה משמעותית.

לצד המגמה של ריבוי תכנים לימודיים, יעדים ואבני דרך מדידות, מתחזק גם הקול הנושא את הדגל הערכי. המוצרים שלנו מאפשרים להביא את הערכים והאידאלים אל השטח ולסייע לצוות החינוכי להנחיל ערכים מתוך אהבה, שמחה וחיוך – חיוך לערכים.

מתוך החזון הזה הורכב צוות הפיתוח: אנשי חינוך המכירים את השטח, צוות הכתיבה של משרד החינוך וכן עשרות אנשי חינוך הבוחנים את המוצרים בתוכנית הניסויית. כל מוצר עובר תהליכי שיפור רבים עד שהוא מוכן ומדויק לצרכים הספציפיים של מערכת החינוך.

הקשר של אנשי הצוות עם תוכניות הלימוד השונות בשילוב המפגש היומיומי עם אוכלוסיית התלמידים, מאפשר לנו לפתח מוצרים שונים הנותנים מענה לצרכי התלמיד מחד ולצרכי מערכת החינוך מאידך, תוך שימוש במתודות חינוכיות מובילות וחומרי גלם איכותיים.

כל מוצרי “חיוך לערכים” עשויים ברמה גבוהה ובגימור מוקפד, תוך חתירה לקיום שיח ערכי, חברתי ומעשיר במסגרת חווייתית של למידה משמעותית. המוצרים מספקים גיוון לשיעורים בתחומי הדעת השונים ואף משפרים את הנראות והאקלים החברתי בבית החינוך.